Zemní práce

 • výkop rýh včetně uložení inženýrských sítí
 • výstavba kanalizací a jejich přípojek
 • výkopy základů, teréní úpravy, skrývka zeminy včetně odvozu

PROTLAKY

 • protlaky hydraulickým zařízením Plynoprojekta do DN 250
  protlaky pro napojení domovní kanalizace do nově zbudováných řádu
  pod domem nebo ze sklepů před dům a vtažení KG potrubí
 • protlaky vzduchovou raketou Vermeer do DN 110 a vtažení chráničky

DOPRAVA

kontejnerová doprava - 3t - 9t

 • přistavení a odvoz kontejneru
 • likvidace suti a domovního odpadu
 • rozvoz písků a stavebního materiálu
 • zbudování zpěvněných ploch a cest
 • bourání hydraulickým kladivem na minibagru ( i v menších prostorách )

již přes 20 let spolupracujeme s firmou QUANTUM a.s.

www.quantumas.cz

 

Pro zemní práce používáme kvalitní strojní vybavení - naše strojní vybavení zde.


Společnost byla vložena od roku 2018 do společnosti
Grava stavby s.r.o.
mobil: 602 703 976

SÍDLO FIRMY

Chválkovice u Bučovic 149
683 41 Bohdalice

ivandrbal@ivandrbal.cz

najdete nás - mapka

IVAN DRBAL - studnařství a zemní práce, Chválkovice u Bučovic 149, 683 41 Bohdalice
tel.:(+420) 602 703 976, e-mail: ivandrbal@ivandrbal.cz