STUDNY

PROVÁDÍME POUZE KOPANÉ STUDNY SE SKRUŽÍ ( NE VRTANÉ STUDNY )

Kopání

Kopání studní je prováděno strojně kolovým rypadlem Volvo s hloubkovým zařízením, proto je třeba mít vetší světlost vjezdu (viz dokument níže ) na pozemek určený pro výkop studny. Studna je vystrojena betonovými skružemi o vnitřním průměru 1 m a uzavřena betonovým dvoudílným poklopem se zámkem. Strojní zařízení je schopno vykopat studnu do hloubky cca 10m , v případě potřeby větší hloubky studny se pokračuje ručně (jen vyjiměčně).Spára mezi skruží a zeminou je vyplněna štěrkem.Zákazník zajistí především stavební povolení a vytyčí si místo pro výkop studny. Stavební povolení nevyřizujeme. Firma za kvalitu ani množství vody neručí. Po dohodě se zákazníkem firma odveze vytěženou zeminu na jím určené místo ( není běžně v ceně studny ).

Čištění studní ( momentálně tyto práce neprovádíme !!! )

základ pro dobrou kvalitu vody ve studni je zamezení možnosti znečištění z venku, proto je důležité uvést zhlaví studny do takového stavu, aby se zamezilo možnosti vnikání dešťové a povrchové vody, které obsahují množství nečistot, bakterií a také zamezení možností padání mechanických částic a zvířat. Pokud je tedy vadná vrchní skruž nebo poklop tak se vymění. V případě že je studna v úrovni terénu a povrchová voda nemá možnost odtékat směrem od studny, nadstaví se studna další skruží a terén se dle potřeby upraví. Další možnost je, že studna je roubena kamením a v tom případě bývá také ve výšce terénu. V tomto případě se rozebere vrchní část kamení a vloží se na železný profil (pokud je nutné z důvodu průměru stávající studny) nová betonová skruž a ta se obetonuje. Terén se opět vyspáduje směrem od studny. Když je upraveno zhlaví studny, voda se vyčerpe kalovým čerpadlem a pomocí vrátku se vyčistí studna tak, že v ní nezůstanou žádné mechanické nečistoty ani bahno. Pak se od vrchu studny opláchne stěna vysokotlakým přístrojem Krenzle, studna se vydenzinfikuje přípravkem Savo a znovu se vyčerpe. Tak je studna opět připravena k dalšímu bezproblémovému použití.

čištění studny čištění studny čištění studny čištění studny čištění studny čištění studny

Společnost byla vložena od roku 2018 do společnosti
Grava stavby s.r.o.
mobil: 602 703 976

SÍDLO FIRMY

Chválkovice u Bučovic 149
683 41 Bohdalice

ivandrbal@ivandrbal.cz

najdete nás - mapka

IVAN DRBAL - studnařství a zemní práce, Chválkovice u Bučovic 149, 683 41 Bohdalice
tel.:(+420) 602 703 976, e-mail: ivandrbal@ivandrbal.cz